Een eerlijke kijk op jouw huid

Privacyverklaring van Schoonheidssalon Skin Vision

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Skin Vision verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Skin Vision, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Skin Vision verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Petra Bekke
Schoonheidssalon Skin Vision
Van der veenlaan 7
1261 WW, Blaricum
KVK nummer: 39073115
te bereikbaar via info@skinvision.nl of 06-53875950

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt

Schoonheidssalon SkinVision verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Geboortedatum
 • Adresgegevens, eventueel postadres
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Voor- en nafotos


 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Schoonheidssalon SkinVision verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling


 4. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon SkinVision verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Skin Vision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skinvision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Skin Vision wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


7. Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon SkinVision verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).


8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Skin Vision maakt gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te verbeteren.


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Skin Vision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@skinvision.nl.

Heeft u liever een printbare versie? Klik hier om deze te downloaden.